ČO POTREBUJETE PRE UCHÁDZANIE SA O PRÁCU ALEBO ZÁKAZKU

Podklady potrebné predložiť pre ZAMESTNANCA – Pracovná zmluva:

 • vyplnený dotazník (dotazník na stiahnutie tu…),
 • životopis,
 • občiansky preukaz,
 • vodičský preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • doklady o odbornej spôsobilosti – výučný list, maturitné vysvedčenie, rekvalifikačné kurzy… §21, §22,§23, §24,
 • podpísané tlačivo Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1  z dôvodu vyslania, vybavuje MS GRUPPE s.r.o. (žiadosť na stiahnutie tu…),
 • lekárska prehliadka.

Podklady potrebné predložiť pre PRÁCU NA ŽIVNOSŤ – Subdodávateľská zmluva:

 • občiansky preukaz,
 • živnostenský list na výkon práce,
 • doklady o odbornej spôsobilosti – výučný list, maturitné vysvedčenie, rekvalifikačné kurzy… §21, §22,§23, §24,
 • potvrdenie o oslobodení od zrážkovej dane – Freistellung (ak však nemate platný Freistellung, a ak ste v Nemecku pracovali krátko a fakturovali ste menej ako 4 200,00 € bez DPH, odberateľ Vám zrážkovú daň nemusí strhnúť),
 • potvrdenie A1 vydané Sociálnou poisťovňou.